Ad Hoc Tahkim Yargılaması

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Kararlarına Karşı İtiraz Yolları
11 Ocak 2017
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) Ve Bildirim Yükümlülüğü
8 Aralık 2017

Ad Hoc Tahkim Yargılaması

AD HOC  YARGILAMASI       

Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (ICAS), 1996 yılında, Atlanta Olimpiyat Oyunları’na özgü olarak, oyunlar süresince ortaya çıkan uyuşmazlıkları bir gün gibi çok kısa sürede çözmek üzere geçici bir Spor Tahkim Mahkemesi (Ad Hoc Division of the CAS kısaca AHD) kurmuştur. Bu mahkeme Ad Hoc (geçici-özel amaçlı) olarak tanımlanmıştır.Kurulan bu ilk Ad Hoc tahkim mahkemesinin ardından Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (ICAS) tarafından 1998 yılında biri Nagano Kış Olimpiyatları diğeri ise Kuala Lumpur’da düzenlenen commonwealth oyunlarında olmak üzere iki Ad Hoc mahkeme daha kurulmuştur. Bu tahkim mahkemeleri kuruluş amaçları doğrultusunda uyuşmazlıkları basit bir usulle ve ücretsiz olarak çözümlemişlerdir. Ad Hoc tahkim mahkemelerinin benzer örnekleri, 2000 yılında Avrupa Futbol Birliği (UEFA)’nın organize etmiş olduğu Avrupa Futbol Şampiyonasında, yine aynı yıl düzenlenen Sydney Olimpiyat Oyunlarında var olmuştur.

Her bir organizasyon için özel olarak kurulan Ad Hoc tahkim mahkemelerinin görev süresi ve yetkisi, özgülenmiş olduğu organizasyonun sona ermesi ile ortadan kalkmaktadır. Bu sebeple her bir Ad Hoc tahkim mahkemesinin oluşumu ve çalışma şekli kurulmuş olduğu organizasyona göre farklılık göstermektedir. Ancak  her bir organizasyon için ayrı Ad Hoc tahkim mahkemesi kurulmakla beraber tüm olimpiyat oyunlarına özgü Ad Hoc tahkim mahkemelerinde uyulacak olan genel kurallar  (Arbitration Rules for the Olympic Games) bulunmaktadır. Bu kurallar  olimpiyat dışı organizasyonlarda kurulacak olan Ad Hoc tahkim mahkemeleri için de bazı temel hükümler içermektedir.

Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (ICAS) tarafından olimpiyat oyunlarına özgü olarak kurulacak Ad Hoc tahkim mahkemelerinde görev yapacak olan hakemler CAS hakem listeleri esas alınarak hazırlanmaktadır. Olimpiyat oyunlarına özgü olarak kurulan bu Ad Hoc tahkim mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar kesin ve tüm katılımcılar için bağlayıcı niteliktedir. Ayrıca tüm katılımcılardan verilen bu kararlara karşı başka bir yargı yoluna başvurmayacakları ve verilen kararların kesin ve bağlayıcı olduğunu kabul ettiklerini belirten bir taahhütname alınmaktadır.

Ad Hoc tahkim mahkemesine başvuru usulü şu şekildedir: Tahkime başvurmak isteyen kişinin, tahkime konu edilecek olan karara karşı kararı veren kuruluş nezdinde itiraz yollarını tüketmiş olması gerekmektedir. Bu kuralın tek istisnası bu itiraz yoluna başvurmanın verilecek kararı anlamsız kılacak derecede uzun sürmesi halidir.

Ad Hoc tahkim yargılamasının başlıca ve en önemli özelliği çok süratli bir yargılama olmasıdır. Başvuru talebini içeren formun iletilmesinden itibaren 24 saat içerisinde karar verilmesi gerekmektedir. Yargılama neticesinde verilen karara karşı herhangi bir itiraz ya da temyiz mümkün olmadığından karar derhal icra edilebilir niteliktedir.