Makaleler

11 Ocak 2017

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Yargılamasında Geçici Veya Koruyucu Tedbirler

GEÇİCİ VEYA KORUYUCU TEDBİRLER: Yargılama neticesinde verilecek olan kararın uygulanabilir olması için zaman zaman yargılama başladığında veya devam ederken ivedi tedbirlerin alınması söz konusu olabilir. Verilecek […]
11 Ocak 2017

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Yargılamasında Hakemler Ve Tebligat Usulleri

HAKEMLER: Hakemler ICAS tarafından 4 yıllık bir süre için seçilirler. Hakemlerin bu sürenin sonunda yeniden seçilme hakları vardır. ICAS tarafından açıklanacak listede en az 150 hakemin […]
11 Ocak 2017

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Yargılaması

GİRİŞ Spor Hukukunun tarihi sporun tarihi ile karşılaştırıldığında oldukça yakın zamanlara dayanmaktadır. Eski Yunan’da ilk örneklerine rastladığımız olimpiyatlar çeşitli sebeplerle kesintilere uğramışsa da olimpiyatların günümüzün en […]
11 Ocak 2017

Hizmet Buluşları Prosedürü

Hizmet buluşu, işçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan, işçinin iş […]
11 Ocak 2017

Alan Adı (Domain) Haczedilebilir mi ?

İnternet ortamında her web sitesine bir IP (Internet Protocol) numarası verilmektedir. Bilindiği üzere IP numarası rakamlardan oluşmaktadır. İnternet sitesine ulaşmak isteyen kişilerin bu rakamlar grubunu aklında […]