etbis kayıt zorunluluğu

9 Aralık 2017

E-TİCARETTE GÜVEN DAMGASI

E-TİCARETTE GÜVEN DAMGASI   Elektronik ticaret sitelerinin, tüketiciler nezdinde en çok ihtiyaç duyduğu unsurlardan biri güvendir.  Bir çok tüketicinin internet üzerinden alışverişe mesafeli yaklaşmasının temelinde de […]
8 Aralık 2017

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) Ve Bildirim Yükümlülüğü

11.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren  “ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ” e-ticaret siteleri bakımından çok önemli düzenlemeler getirmektedir. İlgili tebliğ incelendiğinde […]
11 Ocak 2017

Ad Hoc Tahkim Yargılaması

AD HOC  YARGILAMASI        Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (ICAS), 1996 yılında, Atlanta Olimpiyat Oyunları’na özgü olarak, oyunlar süresince ortaya çıkan uyuşmazlıkları bir gün gibi çok kısa sürede […]
11 Ocak 2017

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Kararlarına Karşı İtiraz Yolları

CAS’IN KARARLARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARI: Daha önce de belirttiğimiz üzere Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin kararları kesin, bağlayıcı ve icra edilebilir niteliktedir. Kural olarak bu kararlara karşı […]
11 Ocak 2017

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Temyiz Tahkim Yargılaması

TEMYİZ TAHKİM YARGILAMASI: Temyiz tahkim yargılaması CAS Kodu’nun R 47 ile R 59 maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Temyiz tahkim yoluna bir federasyon, dernek veya başkaca bir spor […]
11 Ocak 2017

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Yargılamasında Olağan Tahkim Yargılaması

OLAĞAN TAHKİM YARGILAMASI: Olağan Tahkim usulü daha önce izah etmeye çalıştığımız gibi temyiz tahkiminden farklı olara daha önceden verilmiş bir karara itiraz şeklinde değil, kesin olarak […]
8 Aralık 2017

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) Ve Bildirim Yükümlülüğü

11.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren  “ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ” e-ticaret siteleri bakımından çok önemli düzenlemeler getirmektedir. İlgili tebliğ incelendiğinde […]