Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Kararlarına Karşı İtiraz Yolları

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Temyiz Tahkim Yargılaması
11 Ocak 2017
Ad Hoc Tahkim Yargılaması
11 Ocak 2017

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Kararlarına Karşı İtiraz Yolları

CAS’IN KARARLARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARI:

Daha önce de belirttiğimiz üzere Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin kararları kesin, bağlayıcı ve icra edilebilir niteliktedir. Kural olarak bu kararlara karşı itiraz ya da temyiz yoluna gidilemez. Ancak 1987 tarihli İsviçre Federal Milletlerarası Özel Hukuk Kanununun (LDIP) 190. Maddesi taraflara sınırlı bir çerçevede temyiz hakkı tanımaktadır.     Buradaki temyiz yolu bilinen temyizden çok daha dardır. Temyiz sonrası İsviçre Federal Mahkemesi esasa yönelik bir denetim yapmaz. Yalnızca şekli ya da usuli eksiklikler bakımından kararı inceler. İsviçre Federal mahkemesi inceleme sonucu iki tür karar verebilir. İtirazları yerinde görürse kararı bozar, ya da aksi halde temyiz başvurusunu reddeder.

CAS kararlarına karşı temyiz incelemesi kararı veren tahkim mahkemesinin bulunduğu yer yani İsviçre Kanunlarına göre gerçekleştirilir.

Kural olarak CAS tarafından verilen nihai kararlara karşı İsviçre Federal Mahkemesine başvurulabilir. Bunun istisnası ise LDIP 190/3 te düzenlenmiştir. Bu maddeye göre tahkim mahkemesinin yetkisine veya hakemin reddine ilişkin verilen ara kararlar temyize konu edilebilir. Burada ara kararın taraflara bildiriminden itibaren temyiz süresi başlar. Daha sonra bu konuda esasa ilişkin kararla birlikte temyize başvurulması başvuru süresi geçmiş olacağından mümkün olmayacaktır.

İsviçre Federal Mahkemesi’ne temyiz başvurusu şu gerekçelerle yapılabilir:

 

  • Tek hakemin belirlenmesinde veya hakem heyetinin oluşturulmasında usule aykırı hareket edilmiş olması,
  • Hakemin ya da hakem heyetinin haksız olarak yetkili ya da yetkisiz olduğuna karar vermiş olması,
  • Hakem heyetinin talepten fazlasına karar vermiş olması ya da taleplerden biri hakkında karar vermemiş olması
  • Temel usuli kurallara riayet edilmemiş olması
  • Kararın kamu düzenine aykırı olması

H.1.Süre:      

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kararlarına  karşı bu kararların tebliğinden itibaren otuz gün içinde İsviçre federal Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunulmalıdır.